FANDOM


Bing Ji Bu
Bing Ji Bu
Chinese Name 冰畸怖
Role Minor Character
KO Rank 25th
Gender Female
Species power-user
Aura Pinkish Red
Battle Level N/A
Abilities N/A
Special abilities N/A
Weapons N/A
Status: N/A
Home World The Gold Dimension
Alternate counterpart(s) N/A
First Appearance Episode 17
Portrayed by {{{actor}}}


Bing Ji Bu (冰畸怖) was the 25th ranked fighter on the KO Ranking Record. She first appeared on Episode 17 of KO One. She first came to Ultimate Class to attend Duan Chang Ren's lecture because she heard that Duan Chang Ren knew a lot about the KO Rank. She atteneded the class with the other KO fighters but left after Duan Chang Ren decided not to talk about the Martial Arts world and KO Rank.

Top 10 KO
KO 1: Tian Hong Guang | KO 2: Lei Ke Si | KO 3: Wang Da Dong/Wang Ya Se | KO 4: Ding Xiao Yu | KO 5: Tong Da You
KO 7: Cai Yun Han | KO 9: Cai Yi Ling
11-30
KO 11: Da Li Jun | KO 13: Sha Jie | KO 14: Tao Zi | KO 15: Bai Linda | KO 19: Zhong Quan
KO 21: Tian Cai Xiao Diao Shou | KO 22: Bing Qi Lin | KO 23: Na Lu Wan Zai | KO 24: Xuan Wo Ming Ren | KO 25: Bing Qi Bu
KO 26: Kua Ke Brothers | KO 27: Guai Yi Bo Shi | KO 28: Zang San Feng
135-150
KO 135: Jin Bao San | KO 150: Elementary Student

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.